Lyžařská škola

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

Lyžařskou školu v lyžařském areálu TJ SPORT Němčičky zabezpečuje vlastní lyžařský oddíl TJ. Věnujeme se tzv. základnímu lyžování, naší ambicí není vychovávat lyžařské závodníky. Naše metodika vychází z české školy lyžování. Vzdělávání instruktorů zajišťujeme ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR.

Věnujeme se převážně výuce dětí, ale připraveni jsme i na dospělé žáky.

Pro děti jsou určeny:

Dospělým jsou určeny:

Pro děti i dospělé zajišťujeme také individuální lyžařskou výuk - tu je nutné dohodnout předem a to vždy až v průběhu zimy.

VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ KURZY

Tyto kurzy tvoří základ naší výuky dětí. Jejich historie je více než 20-ti letá a za tuto dobu jimi prošlo několik tisícovek dětí.

Kurzy probíhají vždy dopoledne o víkendech od počátku prosince do počátku března ve čtyřech samostatných 2-hodinových blocích - dva bloky v sobotu a dva bloky v neděli. Přesná termínová listina je pro kažou zimní sezónu vypsána s ohledem na školní prázdniny.

Kurzy jsou určeny pro děti, které nejpozději v den zahájení kurzů dovrší minimálně 4 roky - doložení věku dítěte může být vyžádáno organizátorem kurzů; v případě zjištění, že pravidlo bylo porušeno, může být účast na kurzech bez náhrady zrušena. Maximální věk dětí není stanoven. Do těchto kurzů musí být děti předem přihlášeny prostřednictvím PŘIHLÁŠKY DO LŠ. Přihláška je elektronická, jiná forma přihlášení se není možná.

Přijímání přihlášek se zahauje cca v polovině října - přesné datum je zveřejněno několik dní předem.

Vyplněním přihlášky je rezervováno místo v kurzu, definitivně je místo zajištěno uhrazením ceny kurzu pro daný rok. Rezrvované místo musí být zaplaceno nejpozději v den uzávěrky přihlášek, jinak je místo nabídnuto náhradníkům.

Po dobu, kdy probíhají tyto kurzy, je sjezdovka vyhrazena pouze pro jejich účastníky - veřejnosti je vstup dovolen až po ukončení obou bloků.

 

Organizace aktuální zimní sezóny - 2018/2019

víkend sobota neděle
1. a 2.12.2018
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
8.a 9.12.2018
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
15.a 16.12.2018
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
5. a 6.1.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
12. a 13.1.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
19. a 20.1.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
26.. a 27.1.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
23. a 24.2.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00
2. a 3.3.2019
8:30-10:30
11:00-13:00
8:30-10:30
11:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- v těchto termínech kurzy nejsou:

22. a 23.12.2018 a 29. a 30.12.2018 - vánoční prázdniny

2. a 3.2.2019; 9. a 10.2.2019 a 16. a 17.2.2019 se neučí - pololetní a jarní prázdniny

 

Cena kurzů pro sezónu 2018/2019:

- cena je stanovena na 3000Kč /dítě

- sourozencům poskytujeme slevu ve výši 200Kč /dítě-> 5600Kč /2děti nebo 8400Kč/3děti

- cena pro děti s trvalým bydlištěm v Němčičkách 2600Kč /dítě

Zvýhodnění pro účastníky víkendových lyžařských kurzů z minulé sezóny - přednostní přihlášení, které je vyhlášeno na 24hodin. U přednostních přihlášek nebude povolena změna účastníka.! Datum puštění přednostních přihlášek bude předem zveřejněno.

<- Zpět

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

Ceny kurzu pro školy: 150Kč/dítě/den

Zvýhodněná cena půjčovného: 100,-/den (lyže, boty, helma); 50,-/den (lyže nebo boty); 30,-/den (helma)

Podmínky pro poskytnutí zvýhodněné ceny půjčovného:

·         Půjčujeme lyže, boty, lyžařské helmy – nepůjčujeme oblečení ani lyžařské brýle

·         Vybavení není možné jakkoliv rezervovat předem, a to ani telefonicky ani mailem

·         Vybavení půjčujeme výhradně v sobotu a neděli, které těsně předchází výcviku – dříve nemáme co půjčovat, vybavení využívají děti z předcházejí školy

·         Doporučený čas pro vypůjčení po oba dny je od 9:00 do 12:30 z důvodu menšího provozu v půjčovně, v jiné časy je nutné počítat s dlouhou čekací dobou

·         Při půjčování je nutná přítomnost dítěte, kterému se vybavení půjčuje – měříme, vážíme apod.

·         Pokud má dítě vlastní boty/lyže, je pro přípravu půjčovaného kusu nutné vlastní vybavení přinést s sebou

·         Vybrané vybavení zůstává v půjčovně, vše připravené si vyzvedne dítě v pondělí před zahájením vlastní výuky

·         Veškeré vybavení zůstává po celý týden v úschovně areálu, v pátek děti vše vrací do půjčovny hromadně

·         Platba za půjčované vybavení se řeší prostřednictvím školy vždy v pátek při skončení výuky – seznamy s cenami půjčovného obdrží učitelé dle skutečnosti v pondělí, v průběhu týdne může docházet k aktualizacím

Termíny pro základní školy - 2018/2019

víkend dopolene odpoledne
2.1.-4.1.2019 ?

ZŠ Moravský Žižkov (2dny)

MŠ Drnholec (3dny)

 
7.1.-11.1.2019

ZŠ Krumvíř

ZŠ Rajhradice

ZŠ Šlapanice I.
14.1.-18.1.2019

ZŠ Klobouky

ZŠ Brumovice

ZŠ Nikolčice
21.1.-25.1.2019 ZŠ Brno-Kamenačky

ZŠ Borkovany

ZŠ Těšany

28.1.-31.1.2019

ZŠ Kobylí

ZŠ Vrbice

ZŠ Šlapanice II
1.2.2019 PRÁZDNINY PRÁZDNINY
4.2.-8.2.2019

ZŠ Šakvice

ZŠ Syrovice

ZŠ Starovičky

ZŠ Břeclav

11.2-15.2.2019 PRÁZDNINY PRÁZDNINY
18.2.-22.2.2019

ZŠ Křepice

ZŠ Dolní Věstonice

ZŠ Velké Němčičce

ZŠ Nosislav

25.2.-1.3.2019

ZŠ Mikulov

ZŠ Šlapanice III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.-8.3.2019

 

ZŠ Šitbořice

ZŠ Vranovice?

 

 

 

 

<- Zpět

LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA a INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Lyžařská školka je doplňkem naší lyžařské výuky, který jsme zařadili od roku 2013.

Výuka je určena pro děti ve věku nejdříve od 3 let bez ohledu na jejich dovednosti.!(U nejmenších dětí doporučujeme zvářit jejich schopnost spolupráce v kolektivu a s pro ně neznámým dospělým, stejně tak je vhodné už dříve děti seznámit s pohybem na sněhu a zjistit, že vydrží)!
Výuka probíhá vždy ve 2-hodinových blocích s malou přestávkou na občerstvení.

Jednotlivé termíny jsou vypisovány dle aktuální sněhové situace zejména o školních prázdninách - vánoční, pololetní a jarní. Školce je také pravidelně vyhrazen termín v pátek od 17:00 do 19:00. V tomto čase probíhá současně také kurz pro "dříve narozené".

Pro přihlášení do školky je určen formulář, který je pro aktuální vypsané období dostupný ZDE. Pokud jsou volná místa, přijímáme i příchozí.

Po dobu, kdy probíhá školka, je svah přístupný veřejnosti. Na vleku mají děti zařazené do školky čátečnou přednost - dle aktuální návštěvnosti svahu.

Cena: 350,-/dítě/2hodiny

Individuální výuku je rozšířením našich výukových možností pro děti i dospělé. Je zajišťována našimi instruktory - členy lyžařského oddílu.

Jednotlivé termíny je třeba domlouvat předem - ale až v průběhu zimní sezóny.

Na základě požadavku na termín (den a hodina), s ohledem na věk a dovednosti žáka je zájemci přidělen instruktor. Individuální výuka probíhá za běžného provozu svahu. Individuální výuku nelze domlouvat na termíny, kdxy probíhají víkendové lyžařské kurzy a výrazně omezeny jsou také možnosti této výuky v pracovní dny v dopoledních hodinách.

Výuková hodiny má délku 50minut.

Cena: 380,-/osoba

<- Zpět

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO "DŘÍVE NAROZENÉ"

Výuka je určena pro všechny, kdo již nesplňují parametr "dítě" a to bez ohledu na jejich dovednosti.
Výuka probíhá vždy ve 2-hodinových blocích s malou přestávkou na občerstvení.

Výuce je pravidelně vyhrazen termín v pátek od 17:00 do 19:00 a to obvykle od ledna do konce února. V tomto čase probíhá současně také lyžařská školka pro děti.

Přihlašování se řeší na místě, při příchodu.

Po dobu, kdy probíhá výuka, je svah přístupný veřejnosti.

Cena: 250,-/osoba

 

<- Zpět