Oddíly

Členové TJ Sokol Němčičky vyvíjejí svou činnost v rámci 5-ti oddílů (ASPV, fotbal, lyžování, plavání, stolní tenis)

Členská základna TJ Sokol Němčičky čítá 143 členů (85mužů a 58 žen) k 31.12.2011. Z tohoto počtu je 26 členů mladších 18-ti let. 15 členů působí ve více než jednom oddíle.

Rozložení členské základny dle oddílů je následující:

Členem TJ Sokol Němčičky se může stát každý, kdo má zájem se aktivně podílet na činnosti některého z oddílů.

Přihlášku k členství TJ je nutné odevzdat v kanceláři TJ ve sportovním areálu.

Členský příspěvek: 100Kč/osoba starší 18-ti let (i v roce, kdy tohoto věku dovrší); 50 Kč/osoba mladší 18-ti let.

Oddíl ASPV = Asociace sportu pro všechny

Tento oddíl vznikl zejména z potřeb žen, které

Oddíl KOPANÉ

více informací k oddílu kopané

Oddíl LYŽOVÁNÍ

17.2.2012 v 19:30 valná hromada LO TJ

P O Z V Á N K A

 

Lyžařský oddíl TJ Sokol Němčičky srdečně zve všechny své členy 
na výroční členskou schůzi oddílu,  která  se  bude  konat
v pátek 17. února 2012od 19.30 hod v budově u vleku.
Prezentace v 19 hod.
 

Program:

 1.   Zahájení a seznámení s programem schůze
 2.   Schválení programu výroční členské schůze
 3.   Volba mandátové a volební komise, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 4.   Zpráva o činnosti LO za rok 2011
 5.   Zpráva o činnosti lyžařského areálu
 6.   Zpráva mandátové komise
 7.   Volba výboru LO
 8.   Diskuze
 9.   Usnesení
10.  Závěr
 
Srdečně zve výbor LO a děkuje za stoprocentní účast.

                                                                  Otakar Dvořák za výbor LO

 

Oddíl PLAVÁNÍ

Oddíl STOLNÍHO TENISU