Oddíly

Členové TJ Sokol Němčičky vyvíjejí svou činnost v rámci 5-ti oddílů (ASPV, fotbal, lyžování, plavání, stolní tenis)

Členská základna TJ Sokol Němčičky čítá 143 členů (85mužů a 58 žen) k 31.12.2011. Z tohoto počtu je 26 členů mladších 18-ti let. 15 členů působí ve více než jednom oddíle.

Rozložení členské základny dle oddílů je následující:

Členem TJ Sokol Němčičky se může stát každý, kdo má zájem se aktivně podílet na činnosti některého z oddílů.

Přihlášku k členství TJ je nutné odevzdat v kanceláři TJ ve sportovním areálu.

Členský příspěvek: 100Kč/osoba starší 18-ti let (i v roce, kdy tohoto věku dovrší); 50 Kč/osoba mladší 18-ti let.

Oddíl ASPV = Asociace sportu pro všechny

Tento oddíl vznikl zejména z potřeb žen, které

Oddíl KOPANÉ

více informací k oddílu kopané

Oddíl LYŽOVÁNÍ

Brigády a akce - podzim 2017:

-16. a 17.9. - pořadatelská služba při in-line alpine slalomech - Svwtový pohár a CILA CUP

- 23.9. - pořadatelská služba při cyklomaratonu

- 20. a 21.10. 9:00-17:00 pokládáme hmotu na svahu

- 4. a 5.11. 9:00-15:00 pokládáme hmotu - díl 2., jen pokud to nestihneme o 14.dní předem

- 16.11. v 18:00 - společná info schůzka instruktorů /předběžný termín)

Oddíl PLAVÁNÍ

Oddíl STOLNÍHO TENISU