Dotazník - jarní výlet

POZOR! V důsledku dění souvisejícího s Covid-19 je akce pro letošek zrušena.!

Dotazník je určen pro zjištění zájmů členů TJ o tradiční jarní výlet - jaro 2020

Milí sportovci,

Stejně, jako v předchozích letech, chystáme další společný výlet i na jaro 2020. Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, abychom věděli, co vlastně chystat :-)

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZJIŚŤOVÁNÍ

Vyber typ výletu, který nejvíce odpovídá tomu, co bys chtěl absolvovat

Zvol z nabídky termín, který by ti nejvíce vyhovoval

Vyber z nabízených variant délku, kterou preferuješ

Napiš, kolik by vás asi jelo