VALNÁ HROMADA TJ - 1.11.2023

Zmeme tímto všechny naše členy na valnou hromadu TJ, která se uskuteční ve středu 1.11.2023 v 18:30 v prostorách občerstvení pod vlekem. Prezentace členů od 18:00

Program:          

1.          Zahájení valné hromady, volba předsedajícího

2.          Schválení programu valné hromady a Jednacího řádu VH

3.          Volba mandátové a návrhové komise, volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.          Zpráva mandátové komise

5.          Potvrzení řádného členství přidruženým členům

6.          Zpráva o činnosti TJ za rok 2022 (04/2022-03/2023) a výhled na další období

7.          Zpráva o hospodaření TJ za rok 2022 (04/2022-03/2023)

8.          Zpráva kontrolní komise za rok 2022 (04/2022-03/2023)

9.          Schválení účetní závěrky za rok 2022 (04/2022-03/2023)

10.      Členská základna a členské příspěvky - stanovení výše pro rok 2023

11.      Zprávy o činnosti oddílů za rok 2022 (kopaná, lyžování, plavání, stolní tenis)

12.      Různé a diskuse

13.      Usnesení

14.      Závěr